Publiczna Szkoła Podstawowa im. płk Stanisława Wyskoty- Zakrzewskiego w Rzeszynku

Logowanie

O szkole

Władysław Wiatrowski

 

Urodził się 6 czerwca 1908 roku w Skulsku (dawniej powiat słupecki, województwo łódzkie). Był synem Wawrzyńca i Walerii Lesińskiej. W roku 1929 został przyjęty do Państwowego Seminarium w Wągrowcu, a po ukończeniu czwartego kursu do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Bydgoszczy. Egzamin dyplomowy zdał w 1933 roku. Praktyki odbył w latach 1935-36. Jako nauczyciel kontraktowy pracował  od 22 września 1936 do 30 czerwca 1937 w Publicznej Szkole Powszechnej w Chrustowie, a następnie w Chełmcach do 31 sierpnia 1938 roku. Z dniem 1 września 1938 roku otrzymał mianowianie na nauczyciela tymczasowego. W okresie wojny pracował w tajnym nauczaniu przez okres około trzech lat. W dniu 28 marca 1945 roku objął obowiązki nauczyciela i kierownika szkoły w Publicznej Szkole Powszechnej II stopnia w Rzeszynie. Pierwsze lekcje rozpoczęły się 4 kwitnia 1945 roku. Władysław Wiatrowski przez wiele lat prowadził Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Rzeszynie i Uniwersytet dla Rodziców w Golejewie. Po odbyciu studiów zaocznych w latach !965 - 67 na kierunku zajęcia praktyczno- techniczne i wychowanie plastyczne złożył egzamin dyplomowy w dniu 26 lipca 1967 roku w Studium Nauczycielskim w Bydgoszczy. Za zasługi w dziedzinie oświaty otrzymał  12 listopada 1966 roku Złoty Krzyż Zasługi. W ciągu 36 lat pracy otrzymał szereg dyplomów, nagród kuratora, listów pochwalnych, nagrodę Ministra Oświaty. Za długoletni staż pracy w tym 32 lata na stanowisku kierownika i dyrektora szkoły otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W dniu 1 września 1973 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Strzelnie.

źródło: Jezioranin nr 1 (34) 1997r., s. 18