Publiczna Szkoła Podstawowa im. płk Stanisława Wyskoty- Zakrzewskiego w Rzeszynku

Logowanie

Patron szkoły

poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy w dniu 18 czerwca 2010r. stanowili rodzice:

Danuta Dobruchowska

Aneta Bemke

Artur Baran

Sztandar przejął poczet szandarowy uczniów w składzie:

Dominika Sławinowska

Karolina Kowalska

Patryk Skoczylas