Publiczna Szkoła Podstawowa im. płk Stanisława Wyskoty- Zakrzewskiego w Rzeszynku

Logowanie

Patron szkoły

I rocznica nadania imienia

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY NADANIA PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PŁK STANISŁAWA –WYSKOTY ZAKRZEWSKIEGO W RZESZYNKU

17 czerwca 2011 roku

 

część I  - KOŚCIESZKI

1.   godz.: 8:30

msza św. w Kościele Parafialnym p.w. św. Anny w Kościeszkach;- odprawiona przez proboszcza ks. Henryka LĄGA.

 

2. Oddanie czci i pamięci przy grobie Patrona i jego matki, tuż obok kościoła              w m. KOŚCIESZKI.

3.Złożenie okolicznościowych wiązanek kwiatów, zapalenie zniczy:

·                   Przedstawiciele rodziny, władz, młodzieży szkolnej, zaproszonych Stowarzyszeń, oraz gości.

 

                            część II – RZESZYNEK

1.   Godz. 10: 30 - OFICJALNE POWITANIE PRZYBYŁYCH GOŚCI:

Zaproszeni goście:

/przedstawiciel UdsKiOR /

·         Naczelnik wydziału wojskowego, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Pan Pułkownik Roman STEFAŃSKI.

/najbliższa rodzina/

·        P. Wanda i Zygmunt Zakrzewscy;

·        P. Betty i Jan Zakrzewscy;

·        P. Maria i Emil Mentlowie;

·        P. Agnieszka i Wojciech Tabiszowie z dziećmi;

·        P. Anna Zakrzewska.

 

/przedstawiciele władz lokalnych/

·        Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego - p. Dariusz Kurzawa;

·        Starosta powiatu mogileńskiego – p. Tomasz Barczak;

·        Kierownik Powiatowego Centrum Rodziny w Mogilnie - p. Maria Konkiewicz;

·        Wójt Gminy Jeziora Wielkie – p. Zbysław Woźniakowski;

·        Sekretarz Gminy Jeziora Wielkie – p. Grażyna Leśniewska;

·        Skarbnik Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich –p . Jolanta Szydłowska;

·        Przewodniczący Rady Gminy w jeziorach Wielkich – p. Jarosław Graczyk;

·        Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie – p. Marlena Kantanista;

·        Prezes Towarzystwa Ziemi Jeziorańskiej – p. Tadeusz Ciałkowski;

·        Sekretarz Gminnego Komitetu Ochrony, Pamięci, Walk i Męczeństwa –

p. Zygfryd Kubata;

·        prof. Adam Sudoł –z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

·        Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach – p. Dariusz Chudziński.

 

/przedstawiciele zaproszonych Stowarzyszeń/

 

·        Prezes Stowarzyszenia Ułanów Karpackich w Poznaniu –

p. Przemysław Kopij, oraz członkowie Stowarzyszenia UK, panowie:

·        major – Andrzej Furman;

·        major rezerwy – Dariusz Najborowski;

·        młodszy chorąży sztabowy – Tomasz Sędzikowski;

·        p. Marek Sobkowiak .

·        p. Hubert Gruszczyński- Prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji i Strzelectwa  VNUTRENNIYE VOISKA w Poznaniu, wraz z osobami towarzyszącymi.

 

/Dyrektorzy szkół i przedszkoli/

 

·     p. Mariusz Podhorodecki – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

 im. Jakuba Cieślewicza w Strzelnie;

·     p. Ewa Urbanek – Przedszkole Samorządowe im Emilii Lewańskiej

 nr 3 w Kruszwicy;

·     p. Grzegorz Nawrocki – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach;

·     p. Marek Budny - Gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą we Włostowie ;

·     p. Alicja Ossowska –PSP w Wójcinie;

·     p. Krzysztof Laskowski – PSP w Jeziorach Wielkich,

oraz pozostali uczestnicy spotkania - witamy wszystkich bardzo serdecznie       i  zapraszamy do wspólnego świętowania.

 

 

2.  Na wstępie głos zabierze dyrektor miejscowej placówki Pani Wiesława Maciejewska

 

3.  Poczet sztandarowy wprowadzić ;

 

4.  Hymn państwowy

 

5.  Odczytanie decyzji, nadania Publicznej Szkole Podstawowej medalu PRO MEMORIA, dokona Prezes Stowarzyszenia Ułanów Karpackich    w Poznaniu,  – Pan Przemysław Kopij.

 

6.  Odczytanie decyzji MON dotyczący nadania medalu                                „ Za Zasługi dla Obronności Kraju”, dokona Pani Krystyna Matuszak.

(medal brązowy przyznany dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. płk Stanisława Wyskoty- Zakrzewskiego – Pani Wiesławie Maciejewskiej, oraz Panu Pawłowi Politowskiemu nauczycielowi historii)

 

7.  głos zabierze Pan Pułkownik Roman STEFAŃSKI – Naczelnik wydziału wojskowego, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych  w Warszawie

- O zabranie głosu poproszę Marszałka województwa kujawsko- pomorskiego, – p. Dariusza Kurzawę;

 

- Starostę Powiatu mogileńskiego - p. Tomasza Barczaka;

 

- Wójta Gminy Jeziora Wielkie - p. Zbysława Woźniakowskiego;

 

- przewodniczącego Rady Gminy Jeziora Wielkie – p. Jarosława Graczyka;

- Pana Zygmunta Zakrzewskiego, syna płk Stanisława wykoty- Zakrzewskiego, naszego patrona

 

- Przemysława Kopij, Prezesa Stowarzyszenia Ułanów Karpackich           w Poznaniu.

 

 

8.  Poczet sztandarowy wyprowadzić!!!!!!

 

/ok. godz. 11:30 – 12.30, przerwa na kawę, herbatę/

 

III.  Część artystyczna - My jako Społeczność Szkolna

im. płk Stanisława- Wyskoty –Zakrzewskiego

1. Występ grupy dzieci przedszkolnych– -wiersze „ Jestem Polakiem”;

·        - „Polak”; Polska- Włodzimierz Domeradzki – Polak;

·        - Czesław Janczarski- „Co to jest Polska”;

·        -Piosenka Płynie Wisła, płynie

2. Piosenka  –   „Bo co może mały człowiek”

3.Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ postać patrona widziany oczyma dziecka” – p. Dorota Olejniczak;

 

4.Piosenka „ Wiosenne przebudzenie” – p. Roma Nowińska ;

5.Nasz Patron w poezji dziecięcej – podsumowania dokona p. Dorota Andrzejkiewicz -  prezentacja autorskiego wiersza o płk Stanisławie Wyskocie- Zakrzewskim –

 

6. Ogłoszenie wyników Konkursu Wiedzowego – P. Paweł Politowski

 

7. Piosenka „Polskie kwiaty”

8. Piosenka „ Nadzieja”

IV Występ zaproszonych gości - dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 3            im. Ewy Lewańskiej w Kruszwicy

 

V. TURNIEJ SPORTOWO- OBRONNY :

 

VI. Podsumowanie Turnieju, wręczenie pucharów, medali, dyplomów, oraz drobnych upominków i słodyczy;

 

 

VII. ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI ok. godz. - 16 :00